Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Εκδηλώσεις:

Παλαιότερες Εκδηλώσεις:

 

                       

© Athina Sioupi 2017 Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής
GR 541 24

Καθ. Αθηνά Σιούπη
Tηλ.: (++30) 2310 99 7559
Φαξ: (++30) 2310 99 7542

Back to Top